Children’s Burn Care

Harstad Rotaryklubb sitt internasjonale prosjekt i Etiopia er et flerårig prosjekt som klubben er veldig stolt over. I Rotary ble dette prosjektet godkjent som et Maching Grant (MG) prosjekt. Prosjektet hadde en total ramme på nesten 1 million kroner og er et samarbeidsprosjekt mellom flere Rotaryklubber. I tillegg har Distrikt 2275 og Rotary Foundation støttet prosjekter økonomisk. Det er arrangert både støttekonserter, fotoutstilling og turdager til inntekt for prosjektet.

BRANNSKADER I ETIOPIA

Utfordringen

I den tredje verden regnes brannskader blant de 3-4 hyppigste årsaker til akutte sykehusinnleggelser. Kvinner og barn er mest utsatte og ulykkene inntreffer som regel i forbindelse med koking/matlaging som gjerne foregår på marknivå.

De fleste som skader seg har ikke tilgang til moderne behandling. Svært mange overlever ikke selv moderate brannskader. De som overlever, utvikler som oftest større eller mindre handikap grunnet sammenvoksninger fra arrvev.

Moderne brannskadebehandling innebærer god ernæring, sårbehandling, hudtransplantasjon og fysioterapi. Disse enkle prinsippene er livreddende for mange pasienter og vil forebygge utvikling av deformiteter og handikap.

Initiativet Childrens Burn Care Foundation

Stiftelsen Childrens Burn Care Foundation, CBCF, (www.childrensburncare.com) ble stiftet av Dr. Einar Eriksen og Hans Petter Schjelderup. Stiftelsen skal avhjelpe det påtrengende behovet for medisinsk behandling for brannskadde barn og drive aktivt brannskadeforebyggende arbeid. Det skal etableres et nytt senter for barn med brannskader. Senteret skal ha 30 senger og skal bygges og utvikles ved et nyetablert moderne undervisningssykehus, Myungsung Christian Medical Centre. Barnesenteret vil samarbeide tett med den andre brannskade avdelingen på Yekatit 12 Hospital på en rekke oppgaver, kliniske og forebyggende.

Historien

Dr Einar Eriksen er overlege ved Brannskadeavsnittet på Haukeland Universitets Sykehus. Siden 1987 har han har opplevd de medisinske utfordringene i Etiopia på nært hold gjennom 11 års arbeid som lege i landet.  Han har vært prosjektleder i forbindelse med oppbyggingen av Etiopias første brannskade avdeling på Yekatit 12 Hospital i Addis Abeba.  Dette NORAD støtta programmet er et samarbeidsprosjekt mellom Etiopias helsemyndigheter og Haukeland Universitets Sykehus..

I august 2005 opplevde Hans Petter Schjelderup å få 22.000 volt gjennom kroppen under et monterings oppdrag.  Etter et kort opphold ved lokalt sykehus ble Hans Petter fraktet til Brannskadeavsnittet i Bergen, hvor Dr Einar Eriksen fikk behandlingsansvaret for ham. Det var en alvorlig skade som resulterte i et langvarig sykeleie.

Det ble knyttet sterke bånd mellom Hans Petter Schjelderup og legen som reddet livet hans. De delte en felles visjon. Ved hjelp av støtte fra ressurser rundt seg, ble stiftelsen Children’s Burn Care Foundation Etiopia, formelt etablert 27. april 2007.

Brannskader kan leges

CBCF har allerede gjennomført operasjoner ved MCM i Addis Ababa.  En avtale mellom MCM and CBCF ble etablert 1. april 2009 for å drifte en liten brannskadeenhet. Gjennomførte operasjoner viser enestående resultater. 

På bildet ser vi Dessalegn, en gutt med 10 mnd gamle brannskader. Han var ikke I stand til å lukke munnen (venstre).
Tre uker etter operasjon kunne han leke i Einar Eriksens bil (høyre).