FREDSSTUDIER

FREDSSTUDIER I ROTARY

Rotary har inngått en avtale med sju anerkjente universitet rundt i verden. Hvert av disse universitetene vil ta inn ti studenter som Rotary velger ut i samarbeid med universitetsledelsen. Studentene skal over 2 år studere konfliktløsning, fredsforskning og internasjonale relasjoner.

Universitet som Rotary samarbeider med:

• University of Bradford, West Yorkshire, England

•Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

•Duke University og University of North Carolina at Chapel Hill, North Carolina, USA

•International Christian University, Tokyo, Japan

•University of Queensland, Brisbane, Australia

•Uppsala University, Uppsala, Sweden

.

Mer informasjon om studiene finner du her

Den ene av de 2 norske studentene som hittil har deltatt i disse studiene er Stian Jenssen,
som i 2005 ble tildelt et stipend via
Langesund Rotaryklubb. Han jobber i dag som rådgiver for NATO’s generalsekretær,
Jens Stoltenberg.