BODØ SENTRUM ROTARYKLUBB OPPSTARTSPRIS

FORMÅL MED PRISEN:

Bodø Sentrum Rotary har med støtte fra Sparebanken 1 Nord-Norge etablert Oppstartsprisen med det formål om støtte etablering og oppstart av næringsvirksomhet i kommunen vår.

«Virksomheter som har startet opp og har vist at de har evne til fremdrift, har et sunt markedsfokus, skapt verdiskapning i form av arbeidsplasser og en klar visjon for videre vekst»

Bodø Sentrum Rotaryklubb

Oppstartsprisen har en verdi på kr 62.000,- og består av tre elementer:
Rådgivning. 25 timer med rådgivning fra medlemmer i klubben (må benyttes i perioden november 2016 – november 2017
Nettverk. Gratis medlemskap i Bodø Sentrum Rotary i ett år.
Kapital. Kr 35.000,-

Bodø Sentrum Rotary hjelper din virksomhet med et økonomisk bidrag og gir deg anledning til å velge konsulentbistand ut i fra den kompetansen klubben vår besitter. Du velger selv hvilke fagområdet som det ønskes konsulenttimer innenfor og sammensetningen av konsulenttimene avtales i etterkant på et eget møte. Timene som gis av medlemmene skal være rådgivende, dvs. vinneren må ta evt. beslutninger som påvirker sin virksomhet på selvstendig grunnlag.

Du får en unik støtte det kommende året.

Vi vil hjelpe deg til å  ytterlige etablere din virksomhet, utvide ditt nerverk og bidra til å nå dine mål.