HVA GJØR ROTARY?

Lokalt karakteriseres Rotary best ved ukentlige møter som kan være bl.a. foredrag, bedriftsbesøk eller prosjektarbeid. Medlemmene i en Rotaryklubb skal være representativ for lokalsamfunnet.

Internasjonalt arbeider Rotary for fred og forståelse over landegrensene. Dette gjennomføres ved internasjonal ungdomsutveksling, samarbeid om humanitære prosjekter, omfattende stipendier og ulik yrkesutveksling. Rotarianere kan møte i klubber over hele verden.

Rotarianere er «People of Action» som gjennom store og små prosjekter arbeider for sterke og gode lokalsamfunn. Rotary bidrar gjennom fredsstudier og utvekslinger til internasjonal forståelse og fred.