LEDERUTVIKLING I ROTARY – RYLA

Hvem er RYLA-programmet rettet mot?

RYLA-programmet er primært rettet mot deltakere i aldersgruppen 18-35 år. Dette kan være personer som er i ulike stadier av sin profesjonelle utvikling; noen er allerede ledere eller ansatte i virksomheter. Noen er studenter, noen har planer om å etablere egen virksomhet og andre har gode forutsetninger for å bli ledere.

Vi tenker at et godt RYLA-program representerer mangfold på alle vis, og at et slikt program også kan være en ressurs for bedre integrering i et lokalsamfunn.