Maria Kirkens minnealter og Mariakilden

Malvik Rotaryklubb følger opp Maria kirkens Minnealter i Mostadmarka i Malvik. Klubben samles minst en gang pr. år for å bidra til vedlikehold og utbedringer på området.

Fakta, kilde; pilgrimsleden.no

Et nybygd alter er reist på tuftene til den gamle Mariakirken som antageligvis skriver seg fra høymiddelalderen (ca 1000-1350).

Det er usikkert hvor lenge kirka sto, men den kan ha vært i bruk etter reformasjonen i 1537. Kilden og kirken lå langs Romboleden og var et naturlig stoppested for pilegrimene som kom østfra på vei til Nidaros.  I førkristen tid lå det et gudehov på stedet. Gjennom hele middelalderen var Mariakirken og Mariakilden besøkt av sjuke som søkte frelse og helsebot. Fortellinger om krykker som ble liggende igjen etter folk ved kilden, kan tyde på at mange fant helbredelse og frelse på dette hellige stedet.