HVA ER ROTARY?

Rotary er en verdensomspennende serviceorganisasjon med ca. 1,2 millioner medlemmer i ca. 34.000 klubber i mer enn 200 land og geografiske områder. De som innbys til medlemskap, er ressurssterke menn og kvinner som har bred yrkesmessig bakgrunn, og som er gode representanter for sitt yrke.

Rotary-emblemet – et tannhjul med 24 tenner og 6 eker – symboliserer heltidsengasjementet i og for Rotary, og viser at Rotarys motto – «Service Above Self» – gjelder 24 timer i døgnet.

Rotarys formål er å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre. Rotarianere arbeider for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom idealet om å gagne andre.