PROSJEKTER I NORGE

Oppstartspris
Oppstartspris

Bodø Sentrum Rotaryklubb støtter etablering og oppstart av næringsvirksomhet i kommunen.

Mormors Hage
Mormors Hage

Stort frivilligprosjekt i Hemne fra Hemne Rotaryklubb

Mariakirken
Mariakirken

Malvik Rotaryklubb sitt prosjekt ved Maria kirkens Minnealter i Mostadmarka i Malvik.

Internasjonale prosjekter

Eswatini i Swaziand
Eswatini i Swaziand

Sigurd Høegh

Children's Burn Care
Children’s Burn Care

Harstad Rotaryklubb sitt internasjonale prosjekt fra Etiopia.