ROTARYS SYV FOKUSOMRÅDER

Rotary har 7 fokusområder:

1.       Fredsbygging og konfliktforebygging
2.       Sykdomsforebygging og behandling
3.       Vann, sanitær og hygiene
4.       Mødre- og barnehelse
5.       Grunnleggende utdanning og leseferdigheter
6.       Samfunnsøkonomisk utvikling.
7.       Støtte Miljøet

Fokusområde nr. 7 – «Supporting the Environment» er vårt siste fokusområde.

Mer enn 18 millioner dollar er blitt bevilget fra «The Foundation» til miljørelaterte prosjekter de siste fem årene.
Tidligere RI-presidenter Paulo V.C. Costa og Ian H.S. Riseley har vært forkjempere for det nye fokusområdet.

«Det er på tide at vi bruker de kollektive ressursene våre til å investere på en smart og effektiv måte å beskytte miljøet vårt,» sier Foundation Trustee President Gary C.K. Huang. «Vi er kvalifiserte til å ta dette initiativet fordi vi er en global gruppe av problemløsere med mangfoldige talenter».