ESWATINI I SWAZILAND

I Rotary samler vi inn midler som settes inn i ulike fond. Disse midlene kan klubber og disstrikt både lokalt og internasjonalt søke om. Dersom prosjektet blir godkjent vil flere klubber, ofte fra flere land sammen benytte midler fra fondet til å gjennomføres prosjektene.

Distrikt 2275 har gitt USD 4000,- (DDF-midler) – dette beløpet ble så matche med tilsvarende fra TRF/World Fund.
Innsamlede midler fra Distrikt 2275 – USD 4000 ble til USD 8000.
Totalt for hele prosjektet er en kostnadsramme på USD 52849

ESWATINI I SWAZILAND
Øst i landet ligger byen Siteki. En av ildsjelene i dette prosjektet er Rolf Døvle & Sigurd Arbo Høeg. Rolf har støttet SOS-barnebyer i området i 10-år og han har mottatt en Rotary utmerkelse for sitt arbeide – en Paul Harris Fellows – PHF. Rotaryprosjekter starter ofte med en medlems engasjement eller ide.

Prosjekter omfatter bl.a.:
• Barneskole
• Borre etter vann
• Tankanlegg/pumper
• Utruste undervisningsrom og kjøkken
• Samarbeid med kommunenVanningsanlegg
• Veiledning i dyrking og salg for mange fattige familier
• Samarbeid med SOS barnebyer og Kommunen