HAR DU LYST TIL
Å REISE UT I VERDEN ?

EN UNIK MULIGHET – BLI UTVEKSLINGSSTUDENT MED ROTARY!

ROTARY ETTÅRSUTVEKSLING

Hvem kan reise?

 • Du skal være mellom 16 og 18 år den dagen du reiser
 • Du skal være godt motivert for utvekslingsåret, og på de rette premisser
 • Ut fra søknaden og intervju med student vil klubb og distrikt vurdere hvem som får reise.

HVOR KAN DU REISE?

Vi utveksler med de land Rotary har etablert seg i og som driver med ungdomsutveksling. I tillegg vurderer vi sikkerheten i landet generelt. Vi utveksler både med europeiske land og land utenfor Europa.

Når kan du reise?

Norske studenter reiser i juli/august, også til land som starter skoleåret i januar/februar. Det er mottakerlandet som bestemmer dato. Oppholdet bør vare minst 11 måneder. Det er ikke aktuelt å reise hjem på besøk i utvekslingsåret, unntatt ved dødsfall og lignende.

ROTARY SOMMERCAMPS

Hvert år tilbyr Rotary sommercamps / ferieutveksling i juni til august for ungdom i alderen 15 til 25 år. Her treffes ungdom fra mange forskjellige land. Oversikt over tilbud kommer gjerne i midten av mars hvert år og legges ut på vår hjemmeside https://rotary.no Her er det ”først til mølla” som får reise, så det lønner seg å være tidlig ute.

LONG TERM

Ett års ungdomsutveksling (Long Term) innebærer ett år på videregående skole i et annet Rotary-distrikt som vi utveksler med. Klubben i distriktet som sender ut en ungdom tar imot en ungdom for ett skoleår. Formål med utvekslingen er å arbeide for fred og forståelse gjennom vennskap over landegrensene.

Hvem kan søke?

 • Du må være mellom 18-16 år (ikke fylt 18 år ved utreise)
 • Avsluttet Vg2 eller Vg2 på videregående skole (stud.spes. eller yrkesfag)
 • Være sosial og utadvendt
 • Bli godtatt av en Rotaryklubb etter søknad

Krav til søker:

 • Være motivert for å lære om kulturen i vertslandet
 • Være innstilt på å lære seg språket i vertslandet
 • Delta i undervisning- og skoleaktiviteter

Søknadsfrist med ferdigstilt digitalt søknadsskjema er
1. november året før utreise.

Mere informasjon og søknadsskjema finnes i linken: https://rye.rotary.no

SHORT TERM

Short Terms Exchange program (sommerleire/camps ) er en del av Rotarys ungdomsutvekslingprogrammer. Sommerleirene er et tilbud til ungdom i alderen 15-25 år og varigheten på en camps kan være fra ca 10 dager til 21. dager. Mest vanlig er 14 dager. De fleste sommerleirene er i skoleferier. De fleste land i Europa arrangerer årlig summercamper i tillegg til USA, Taiwan, og noen flere land. Til sammen ca 100 årlige sommerleire/camps.

En Rotaryklubb kan sende ut flere ungdommer og det er ingen kostnader for utsendende klubb. Klubben må kun signere på søknadsskjema for deltakere.

Det er et svært populært tiltak så her gjelder «først til mølla-prinsippet». Det anbefales å ha ferdigstilt en søknad i god tid og helst innen januar det året ungdommen ønsker å reise ut.

Mere informasjon om søknad, kontaktinfo og eksempler på camps finnes i linken: https://rye.rotary.no

GEORGIASTIPENDET

Rotarianerne i Staten Georgia, USA har etablert et program som hvert år innvilger ettårige stipend til studenter mellom 18 og 24 år, for å studere ved college og universitet i staten Georgia USA. Programmet er et ledd i Rotarys arbeid for internasjonal forståelse, samhold og fred. Ca 90 studenter fra store deler av verden får hvert år denne verdifulle mulighet i et internasjonalt studentmiljø.

Et «scholarship» dekker alle skolekostnader for ett år, herunder studieutgifter, bøker, samt studentbolig og mat på studiestedet. Kandidatene dekker selv reise frem og tilbake til USA, lommepenger og forsikringer.

Mere informasjon om Georgiastipendiet og kontaktperson for stipendiet finnes http://rotary.no/no/georgiastipendet og på http://grsp.org/

FREDSSTUDIET

Rotary centers for international studies der studentene skal studere konfliktløsning, fredsforskning og internasjonale relasjoner. Mange av de som har gjennomført et slikt studie har i ettertid fått gode jobber grunnet dette studiet.

 • Ca. 130 ungdommer fra hele verden får hvert år muligheten til å søke og studere ved 7 ulike universitet
 • Mastergradsstudiet er fullfinansiert av Rotary.
 • Må ha en bachelor i «bunnen» (uansett fagretning)
 • Universitetsstedene for Rotarys fredsstudiet er i North Carolina (USA), Bangkok (Thailand), Tokyo (Japan), Brisbane (Australia), Bradford (England) og Uppsala (Sverige).

Mere informasjon og søknadskjema: https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships

RYLA

Rotary Youth Ledership Award (RYLA) er Rotarys Ledelsesseminar for Ungdom. Målsettingen med RYLA-seminaret er å gi ungdom faglig og praktisk innblikk i viktige områder for ledelse innen næringsliv, organisasjonsliv og forvaltning.

RYLA-seminaret er for deltakerne også et naturlig første innblikk i hva Rotary står for. En fortsettelse i Rotary burde være ganske naturlig for en RYLA-deltaker. Klubbene bør ha dette i tankene ved utvelgelse av sine kandidater. Etter seminaret bør vertsklubben invitere den eller de ungdommene som klubben har sponset, til å holde et foredrag om sine opplevelser. Deretter bør det legges opp til at vedkommende blir invitert til ytterligere kontakt med Rotary.

RYLA arrangeres flere steder i Norge.

Informasjon er også tilgjengelig på www.rotary.no og http://rotary.no/no/ryla

INFORMASJONSMATERIELL

Kontakt distriktsansvarlig for ungdomsutvekslingen dersom plakater ønskes til å henge opp på skoler og andre steder hvor ungdommer samles. Brosjyremateriell for Georgiastipendet og annen enkel informasjon om ungdomsutvekslingprogrammene kan også skaffes. Rotary Norge har en flott brosjyre om ungdomsprogrammene som kan bestilles.

De finnes på Rotary sin hjemmeside https://rye.rotary.no

Kontaktinformasjon om ungdomsprogrammer i Norge:

MULTIDISTRIKT NORGE

Leder Rolf Thingvold
Lindbøen 2, 6809 Førde
Mobil: +47 91 55 11 25
E-post: mdyeo@rotary.no